Bestyrelsen

Bestyrelsen består af fire generalforsamlingsvalgte medlemmer.

Det er ledelsens vurdering, at bestyrelsens sammensætning og antallet af bestyrelsesmedlemmer er hensigtsmæssigt i forhold til selskabets aktuelle aktiviteter og behov. Det er opfattelsen, at den nuværende bestyrelse besidder de finansielle, strategiske og forretningsmæssige kompetencer som kræves af en virksomhed som Agat Ejendomme. Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsens kompetencer dækker meget bredt og omfatter bl.a. kompetencer inden for strategisk ledelse, internationale forhold, kapitalforhold, ejendomsbranchen, detailhandel, risikovurdering og –styring, investor relations, forretningsudvikling samt regnskabsmæssige og finansielle forhold.

Alle bestyrelsesmedlemmer med en enkelt undtagelse vurderes af bestyrelsen som værende uafhængige af selskabet.

Bestyrelsen foretager én gang årligt en systematisk evaluering af bestyrelsens arbejde og kompetencer med henblik på til stadighed at forbedre og effektivisere bestyrelsesarbejdet.

Peter Høltermand

Peter Høltermand

Formand

Født 1963
Indtrådt i bestyrelsen i 2023
Valgperiode udløber april 2024

Læs mere…

Karen Mosbech

Næstformand

Født 1957
Indtrådt i bestyrelsen i 2019
Valgperiode udløber april 2024

Læs mere…

Arne Gerlyng-Hansen

Født 1956
Indtrådt i bestyrelsen i 2013
Valgperiode udløber april 2024

Læs mere…

Robert Andersen

Adm. direktør / CEO

Født april 1965
Direktør i Agat Ejendomme A/S siden 2002

Læs mere…