Michael Bruhn

Michael Bruhn

Næstformand for bestyrelsen

Født 1959
Indtrådt i bestyrelsen i 2017
Valgperiode udløber april 2022

Beholdning af aktier i Agat Ejendomme A/S: Ingen.

Uddannelse

1989           Cand. merc. aud.
1995           Statsaut. ejendomsmægler
2001           Chartered Surveyor

Beskæftigelse

1978-1987  Revisionsfirmaet Sven Halberg
1987-1991  Direktør, Mäckler-koncernen
1991-1993  Rådgiver, Baltica Bank
1993-2001  Selvstændig, Michael Bruhn Erhverv (MBE)
2001-2004  Senior Partner, DTZ Denmark
2004-2013  Partner og Head of Nordic, Valad Property Group
2013-          Direktør, PFA Ejendomme A/S

Særlige kompetencer

Akkvisition og drift inden for fast ejendom, regnskabsmæssige
forhold, ledelse, strategi og forretningsudvikling.

Nedenstående oplysninger er pr. 25. marts 2021.

Direktionshverv

Anpartsselskabet af 28. februar 2018 GP
Gershøj Bruhn A/S
Komplementarselskabet PFA Nordic Real Estate Low ApS
Komplementarselskabet PFA US Real Estate Medium ApS
Lunikvej 2, Greve K/S
Michael Bruhn Erhvervsejendomme A/S
PFA Barnaby Komplementar ApS
PFA DK Boliger Høj A/S
PFA DK Boliger Lav A/S (og 3 datterselskaber)
PFA DK Ejendomme Høj A/S (og 2 datterselskaber)
PFA DK Ejendomme Lav A/S
PFA Europe Real Estate High A/S
PFA Europe Real Estate Medium A/S
PFA Europe Real Estate Low A/S (og 1 datterselskab)
PFA Kollegier ApS
PFA Nordic Real Estate Low P/S
PFA US Real Estate Medium P/S

Bestyrelsesformand

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme
Industri- og Grundejerforeningen Avedøre Holme
Komplementarselskabet PFA Audley OpCo ApS
Komplementarselskabet PFA Audley PropCo ApS
Komplementarselskaabet Stigsborg Havnefront ApS
PFA Audley OpCo P/S
PFA Audley PropCo P/S
PFA Dirch Passers Allé A/S
Pumpe- og Digelauget
Stigsborg Havnefront P/S
36 datterselskaber ejet af PFA DK Boliger Lav A/S
6 datterselskaber ejet af PFA DK Ejendomme Høj A/S
2 datterselskaber ejet af PFA DK Ejendomme Lav A/S
2 datterselskaber ejet af PFA Europe Real Estate High A/S
1 datterselskab ejet af PFA Europe Real Estate Medium A/S
13 datterselskaber ejet af PFA Europe Real Estate Low A/S

Bestyrelsesmedlem

Alsik Estate P/S
ATPFA K/S (og 2 datterselskaber)
Bang & Beenfeldt A/S
BE-BB Holding ApS
Carlsberg Byen P/S (næstformand)
Carlsberg Byen Komplementar ApS (næstformand)
EjendomDanmark
Ejendomsselskabet ATPFA II P/S
Ejendomsselskabet ATPFA III P/S
Galatyn Parent, LP
Gershøj Bruhn A/S
Irish Forestry Investments Holding A/S
Komplementarselskabet Alsik Estate ApS
Komplementarselskabet Borgen Sønderborg ApS
K/S Kristensen Partners I
Michael Bruhn Erhvervsejendomme A/S
PFA Barnaby P/S
P/S Borgen Shopping
Refshaleøen Holding A/S (og 1 datterselskab)
Skyline Komplementar ApS
3 datterselskaber ejet af PFA Europe Real Estate High A/S
1 datterselskab ejet af PFA Europe Real Estate Low A/S
2 datterselskaber ejet af PFA US Real Estate Medium P/S

Ledelsesudvalg og øvrige tillidshverv

Dansk Turisme Kapital (medlem af Advisory Board)
Ejendomsselskabet Norden VIII K/S (medlem af tilsynsrådet)
Fondens Investor Advisory Committee (medlem af advisory board)

Michael Bruhn anses som et uafhængigt medlem af bestyrelsen.