Peter Høltermand

Peter Høltermand

Peter Høltermand

Formand for bestyrelsen

Født 1963
Indtrådt i bestyrelsen i 2023
Valgperiode udløber april 2024

Beholdning af aktier i Agat Ejendomme:  ingen

Uddannelse

1994               HD (Finansiering), CBS
2000               Wallenberg Institute, Stockholm School of Economics
2007               Board Academy, Københavns Universitet
2010               Audit Committee, Københavns Universitet
2019               IMD, High Performance Boards 3
2021               CBS Board Leadership Program

Beskæftigelse

1982-1987       SDS Børsmæglerselskab A/S
1987-1996       Head of Fixed Income, Alfred Berg
1997-2021       Landechef (fra 2003), SEB Danmark
2021-              Professionelt bestyrelsesmedlem og virksomhedsrådgiver

Særlige kompetencer

Ledelse, strategi, regnskabsmæssige og finansielle forhold, asset management og M&A-kompetencer.

Nedenstående oplysninger er pr. 28. marts 2023.

Direktionshverv

PFC I – Debt ApS

Bestyrelsesformand

Lind Capital A/S
Asgard Asset Management A/S
CL Gruppen A/S
Frederiksborggruppen A/S
Kirstein Holding A/S
Polaris Flexible Invest I ApS

Bestyrelsesmedlem

Den Sociale Investeringsfond
Ejendomsaktieselskabet Skovgårdsvej A/S
Polaris Management A/S

Ledelsesudvalg og øvrige tillidshverv

Formand for Advisory Board, QLO Advisors
Formand for Investment Advisory Board, Polaris Flexible Capital I
Seniorrådgiver, Lind-Invest ApS

Peter Høltermand anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen.