Development-aktiviteter

Forretningsområdet development omfatter udvikling af fast ejendom i Danmark.

Bestyrelsen ønsker blandt andet større ledelsesmæssigt fokus på ejendomsporteføljen og har derfor besluttet at udvikling af nye projekter fremadrettet alene vil være i form af value-add på eksisterende aktiver eller udnyttelse og udvikling af grunde, som koncernen allerede ejer.

Alle projekter under opførelse er forhåndssolgt til eksterne købere og forventes successivt afleveret frem til efteråret 2022.