Development-aktiviteter

Forretningsområdet development omfatter udvikling af fast ejendom i Danmark.

Udviklingsaktiviteterne koncentrerer sig om mindre og mellemstore bolig-, retailpark-projekter og projekter med et mix heraf.

Projekterne sælges til investor, sælges detail eller bliver optaget i selskabets ejendomsportefølje.

Development-aktiviteterne kan ses her.

Strategien for development

Development-strategien baserer sig på projekter med god indtjening, relevans overfor lejer og investor, og med en kendt og minimeret risikoprofil og kapitalbinding.

Agat ejendomme ønsker at være en attraktiv samarbejdspartner inden for udvikling af fast ejendom, hvor samspillet med kunder, lejere og investorer er baseret på indsigt og gensidig tillid.

Agat ejendomme har gennem årene opbygget et stort netværk blandt lejere og investorer og vil også fremadrettet være det resultatskabende og kreative bindeled mellem lejere, investorer, myndigheder, arkitekter, entreprenører og andre samarbejdspartnere.

I samarbejde med lejere og investorer planlægger og tilrettelægger Agat ejendomme nybygning, udbygning og ombygning af fast ejendom med udgangspunkt i lejernes behov og investorernes ønsker. Koncernen udvikler projekterne, hvilket bl.a. indebærer opnåelse af myndighedstilladelser, udlejning, byggestyring og kontrahering med entreprenørvirksomheder og underleverandører til udførelse af byggeopgaverne.