Amerika Have | København, Danmark

Kommanditaktieselskabet Danlink Udvikling (DLU) som ejes ligeligt af Udviklingsselskabet By & Havn I/S og Agat Ejendomme, har i et 50/50-ejet joint venture med AP Pension udviklet et projekt på Amerika Plads. Projektet – Amerika Have – omfatter ca. 12.000 m² ejerboliger og ca. 500 m² publikumsorienteret erhverv. Der er opført 121 kvalitetslejligheder, der er solgt som ejerlejligheder til private brugere. Udvikling, opførelse og salg af projektet er forløbet meget tilfredsstillende.

Land Danmark
By København
Størrelse (m2) 800
Segment Boliger
Færdiggørelse 2017