Amerika plads, Felt A | København, Danmark

Kommanditaktieselskabet Danlink Udvikling som ejes ligeligt af Udviklingsselskabet By & Havn I/S og Agat Ejendomme, har i juni 2015 overdraget byggefelt A på ca. 13.000 m² til A.P. Møller – Mærsk A/S.

Land Danmark
By København
Størrelse (m2) 13.000
Segment Grund til kontorbyggeri
Færdiggørelse 2015