Gävle, retailpark, etape I, | Gävle, Sverige

Byggeriet af første etape af retailparken i Gävle er afsluttet i oktober 2012 og i november 2012 overdraget til det svenske ejendomsselskab Nordika Fastigheter AB til SEK 110 mio. Agat Ejendomme har herudover option på et areal til brug for udvikling af yderligere 15.800 m² retailpark.

Land Sverige
By Gävle
Størrelse (m2) 8.300
Segment Retail