Smedegaarden | Holbæk, Danmark

I Holbæk arbejder Agat Ejendomme med udvikling af et projekt på ca. 3.200 m². Projektet omfatter en dagligvareenhed på ca. 1.300 m² udlejet til Salling Group og ca. 1.900 m² boliger. Dagligvareenheden er betinget solgt til ATP-Ejendomme A/S, og forhåndssalg af ejerlejlighederne er påbegyndt. Byggeriet er påbegyndt ultimo september 2018, og projektet forventes færdigt ultimo 2019.

Land Danmark
By Holbæk
Størrelse (m2) 3.200
Segment Mix
Agat ejerandel 100 %
Færdiggørelse 2019