SporbyenScandia | Randers, Danmark

Agat Ejendomme ejer i et joint venture sammen med private investorer et areal i Randers, hvor der forventes at kunne udvikles i niveauet 140.000 m² blandede butikker, boliger, kontorer m.v. Arealet omfatter de tidligere Bombardier-togfabrikker. Lokalplanen for området er vedtaget.

Der er god interesse for projektet blandt både investorer og brugere. Der arbejdes aktuelt med salg af byggeretter til flere af byggefelterne på arealet, og flere aftaler er på plads. Der er indgået aftaler om salg af 12.000 m² boligbyggeretter til private investorer, hvoraf 8.100 m² er overdraget til køber i januar 2018, og 3.900 m² er overdraget til investor i Q3 2018/19.

Der er i Q4 2018/19 solgt yderligere 18.400 m² boligbyggeretter til dels et boligselskab, dels private investorer. Der er desuden fremskredne forhandlinger til andre byggefelter, ligesom der konkret arbejdes med udvikling af et kombineret dagligvare- og boligprojekt.

Land Danmark
By Randers
Størrelse (m2) 109.500
Segment Mix
Agat ejerandel 50 %
Færdiggørelse Løbende