Ejendomsportefølje

Koncernens ejendomsportefølje består overvejende af koncernens danske retail-ejendomme.

Porteføljen vil i takt med at attraktive muligheder opstår blive udvidet med primært bolig- og kontorejendomme.