P-kælder | København, Danmark

Den del af Amerika Plads, p-kælder, som Agat Ejendomme ejer ligeligt sammen med Udviklingsselskabet By & Havn I/S, er færdigopført, men udnyttes aktuelt ikke fuldt ud. P-kælderens belægning og drift vil blive optimeret ved udvikling af projekter på de to resterende byggefelter A og C idet disse felter alene bidrager med få yderligere p-pladser i den samlede p-kælder. Bl.a. er der indgået lejekontrakt med A.P. Møller – Mærsk A/S om 102 p-pladser i kælderen med forventet effekt fra efteråret 2017. P-kælderen forventes først solgt efter færdiggørelsen af de to projekter på byggefelt A og C.

Land Danmark
By København
Størrelse (m2) 32.000
Segment P-kælder