Strædet | Køge (lejligheder)

I umiddelbar tilknytning til Køge Station og butiksområdet i bymidten har Agat ejendomme opført et projekt, som omfatter bl.a. et retailprojekt på ca. 19.000 m² og ca. 13.000 m² parkering. Retailprojektet er sammen med de ca. 13.000 m² parkering solgt til finske Citycon. Projektet er afleveret til Citycon i tre etaper, hvor de to første etaper på i alt 16.000 m² er afleveret i regnskabsåret 2017/18. Tredje etape af projektet er afleveret til Citycon i juli 2018.

Agat Ejendomme har herudover opført 28 boliger, i alt ca. 3.000 m², hvoraf 5 af boligerne indgår i ejendomsporteføljen.

Land Danmark
By Køge
Størrelse (m2) 650
Segment Boliger
Agat ejerandel 100 %
Færdiggørelse 2018