Euro Mall Polska XV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Strona korporacyjna spółki Euro Mall Polska XV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dane rejestrowe Spółki

Informacje

Euro Mall Polska XV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Mszczonowska 2, PL 02-337 Warszawa

Prezes Zarządu – Zygmunt Chyla,

Członek Zarządu – Piotr Getka,

Prokurent – Izabella Rykowska-Urbaniak

Wysokość kapitału zakładowego spółki : 50 000.00 PLN

NIP 526-25-92-932

REGON: 017399239 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr: 0000055156

Tel. (+48 22) 572 29 10  ·  Fax.: (+48 22) 572 29 11  ·  e-mail: tkd-warsaw@tk.dk  ·  www.tk-development.dk

 

Ogłoszenia I dokumenty spółki

Sprawozdanie finansowe Spółki