Segmenter

Koncernens segmentmæssige fokus er i Danmark på boliger, box-byggeri og mixede projekter. Med en fortsat god befolkningstilvækst i de større byer, og dermed et langsigtet, kontinuerligt behov for nye boliger, vil ledelsen fortsat vægte det højt at udvikle og gennemføre boligprojekter i og omkring de større byer. På det svenske marked er koncernens segmentmæssige fokus på butikssegmentet.

Ledelsens forudsætning for igangsætning af projekter er, at de er helt eller delvist forhåndssolgt til investorer, og at der bindes et minimum af kapital heri, med mindre der er taget en beslutning om, at det færdige projekt er relevant for selskabets ejendomsportefølje.

Ledelsen ønsker at have en spredning i projektporteføljen, men prioriterer at gennemføre mindre projekter, hvor gennemløbstiden er relativ hurtig, og hvor der kan opnås en fornuftig indtjening med en minimal risiko og uden en større kapitalbinding over længere tid.