Indkaldelse ordinær generalforsamling 2021

Agat Ejendomme afholder ordinær generalforsamling torsdag den 22. april 2021 kl. 15.00 i Aalborg Kongres & Kultur Center, Laugsstuen, Europa Plads 4, 9000 Aalborg.

Bestilling af adgangskort samt afgivelse af fuldmagt eller brevstemme kan ske på InvestorPortalen.

For at minimere smittespredningen af Covid-19, og for at overholde forsamlingsforbuddet, opfordres kapitalejerne til at benytte muligheden for at brevstemme eller afgive fuldmagt til bestyrelsen i stedet for at møde op på generalforsamlingen. Der vil ikke være noget traktement i forbindelse med generalforsamlingen.

Generalforsamlingen kan følges via webcast via Investor Portalen. Agat Ejendomme følger udviklingen og vil melde ud, såfremt der bliver anledning til yderligere forholdsregler.

 

ANTAL AKTIER OG STEMMERETTIGHEDER

Aktiekapitalen udgør nominelt DKK 117.783.335 fordelt på 117.783.335 aktier a nominelt DKK 1. Agat Ejendommes aktionærer har 1 stemme pr. aktie på generalforsamlingen.

 

DOWNLOAD

 

VALG AF BESTYRELSE

Peter Thorsen, Arne Gerlyng-Hansen, Michael Bruhn og Karen Mosbech modtager alle genvalg. Henrik Heideby genopstiller ikke.

Profiler af de bestyrelsesmedlemmer, der opstiller: