Hoved- og nøgletal

DKKm  

2015/16

2016/17 2017/18 2018/19

2019/20

Hovedtal
Nettoomsætning

327,8

401,5 785,9 753,2

340,2

Værdiregulering investeringsejendomme, netto

-25,0

0,0 -25,0 -15,0

-55,4

Indtægter af kapitalandele i joint ventures

30,4

48,8 13,9 35,4

29,7

Resultat af primær drift (EBIT)

-152,6

51,8 -339,4 -122,8

-124,3

Finansiering m.v.

-39,5

-38,5 -35,0 -27,8

-40,0

Resultat før skat

-191,0

13,8 -373,7 -148,6

-163,2

Årets resultat

-222,3

7,1 -379,0 -156,3

-191,9

Samlet balance

2.808,8

2.852,9 2.271,1 2.038,2

1.719,3

Projektportefølje

2.013,6

2.155,2 1.516,5 749,7

566,2

Egenkapital

1.285,7

1.293,7 922,8 755,1

558,0

Årets pengestrøm

-17,1

4,8 -6,2 1,0

-0,6

Netto rentebærende gæld, ultimo

1.099,4

1.196,2 953,6 900,7

802,0

Nøgletal
Egenkapitalforrentning ROE

-15,9 %

0,6 % -34,2 % -18,6 %

-30,1 %

Soliditetsgrad (egenkapital)

45,8 %

45,3 % 40,6 % 37,0 %

32,5 %

Antal aktier ultimo

98.153.335

98.153.335 98.153.335 98.153.335

98.153.335

Udbytte (DKK pr. aktie)

0

0 0 0

0

Børskurs

7,2

9,7 7,1 4,6

4,0

Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Finansforeningens online version af “Anbefalinger & Nøgletal”.