Hoved- og nøgletal

Baseret på gældende regnskabspraksis pr. 31. januar 2019.

DKKm  

2014/15

2015/16 2016/17 2017/18

2018/19

Hovedtal
Nettoomsætning

854,7

327,8 401,5 785,9

753,2

Værdiregulering investeringsejendomme, netto

-3,5

-25,0 0,0 -25,0

-15,0

Indtægter af kapitalandele i joint ventures

30,1

30,4 48,8 13,9

35,4

Resultat af primær drift (EBIT)

42,4

-152,6 51,8 -339,4

-122,8

Finansiering m.v.

-57,9

-39,5 -38,5 -35,0

-27,8

Resultat før skat

-25,2

-191,0 13,8 -373,7

-148,6

Årets resultat

-37,7

-222,3 7,1 -379,0

-156,3

Samlet balance

2.845,2

2.808,8 2.852,9 2.271,1

2.038,2

Projektportefølje

2.121,7

2.013,6 2.155,2 1.516,5

749,7

Egenkapital

1.509,4

1.285,7 1.293,7 922,8

755,1

Årets pengestrøm

17,4

-17,1 4,8 -6,2

1,0

Netto rentebærende gæld, ultimo

1.000,4

1.099,4 1.196,2 953,6

900,7

Nøgletal
Egenkapitalforrentning ROE

-2,5 %

-15,9 % 0,6 % -34,2 %

-18,6

Soliditetsgrad (egenkapital)

53,1 %

45,8 % 45,3 % 40,6 %

37,0 %

Antal aktier ultimo

98.153.335

98.153.335 98.153.335 98.153.335

98.153.335

Justeret gns. antal aktier

98.153.335

98.153.335 98.153.335 98.153.335

98.153.335

Udbytte (DKK pr. aktie)

0

0 0 0

0

Børskurs

9,0

7,2 9,7 7,1

4,6

Ved beregning af nøgletal er Finansforeningen i Danmarks vejledning 2017 anvendt.