Lovpligtig redegørelse for dataetik – 2022/23

Denne lovpligtige redegørelse for dataetik for Agat Ejendomme A/S er en del af ledelsesberetningen i årsrapporten for 2022/23, dækkende perioden 1. februar 2022 – 31. januar 2023.

Dataetik dækker over brugen af alle former for data, ikke kun persondata. Agat Ejendommes væsentligste dataudveksling er med

  • Medarbejdere i koncernen
  • Kunder, primært lejere i koncernens shopping- og outletcentre
  • Leverandører

Agat Ejendomme håndterer dataudveksling med disse på en ansvarlig måde og inden for gældende lovgivning, herunder også GDPR og andre databeskyttelsesretlige regler.

Dataindsamlingen er begrænset til forretningskritiske data, der vurderes afgørende for en forsvarlig udøvelse af selskabets aktiviteter.

Agat Ejendomme har i øvrigt vedtaget en persondatapolitik, der er tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.agat.dk

Med baggrund i ovenstående, herunder typen af aktiviteter, omfanget af data, der i forvejen behandles i overensstemmelse med GDPR-reglerne og de markeder, hvorpå koncernen opererer, har bestyrelsen besluttet ikke at vedtage politikker for selskabets dataetik.

Det vurderes løbende, hvorvidt der er behov for at vedtage politikker på området.