Lovpligtig redegørelse om mangfoldighed

Ledelsen har vedtaget en politik for at øge andelen af kvinder i de øvrige ledelsesniveauer i koncernen. Politikken er udarbejdet med udgangpunkt i, at koncernen i kraft af organisationens begrænsede størrelse og opdeling i flere lande med forholdsvis få medarbejdere i hvert land, i høj grad er nødt til at fokusere på viden, kompetencer og erfaringsgrundlag, både i forbindelse med nyansættelser og udnævnelse af medarbejdere.

Politikken omfatter i hovedtræk følgende:

  • Agat Ejendomme anerkender vigtigheden af mangfoldighed i selskabets medarbejderstab.
  • Der skal i forbindelse med både nyansættelser og udnævnelse af medarbejdere være lige muligheder for begge køn.
  • Ledige stillinger søges så vidt muligt besat internt, inden de tilbydes eksternt.
  • Ved rekruttering til leder-/mellemlederstillinger tilstræbes, at der som minimum er én kvindelig kandidat.
  • For at højne medarbejdernes kompetenceniveau er der en løbende dialog (mindst én gang årligt) med de enkelte medarbejdere. Denne dialog danner udgangspunkt for yderligere uddannelse, supplerende personlig/faglig udvikling og drøftelser om karriereforløb.