Lovpligtig redegørelse om mangfoldighed – 2015/16

Denne lovpligtige redegørelse for mangfoldighed for TK Development A/S er en del af ledelsesberetningen i årsrapporten for 2015/16, dækkende perioden 1. februar 2015 – 31. januar 2016.

Øverste ledelsesniveau

Bestyrelsen i TK Development A/S drøfter løbende, og mindst én gang årligt sammensætningen af bestyrelsen, krav til kvalifikationer og mangfoldighed.

Det er p.t. ingen kvinder i bestyrelsen. Det er ledelsens målsætning at have ca. 20 % kvinder i bestyrelsen, svarende til minimum et medlem, i 2018.

Bestyrelsen har ikke i regnskabsåret 2015/16 arbejdet målrettet for at opfylde denne målsætning allerede nu. Bestyrelsen forventer fortsat, at målsætningen om at have et kvindeligt medlem af bestyrelsen i 2018 kan opfyldes.

Øvrige ledelsesniveauer i koncernen

Da TK Development A/S beskæftiger færre end 50 medarbejdere, er selskabet ikke forpligtet til at redegøre for sin politik m.v. for at øge andelen af kvinder i de øvrige ledelsesniveauer i koncernen.