Lovpligtig redegørelse om mangfoldighed – 2016/17

Denne lovpligtige redegørelse for mangfoldighed for TK Development A/S er en del af ledelsesberetningen i årsrapporten for 2016/17, dækkende perioden 1. februar 2016 – 31. januar 2017.

Øverste ledelsesniveau

Bestyrelsen i TK Development A/S drøfter løbende, og mindst én gang årligt, sammensætningen af bestyrelsen, krav til kvalifikationer og mangfoldighed.

Der er p.t. ingen kvinder i bestyrelsen. Det er fortsat ledelsens målsætning at have ca. 20 % kvinder i bestyrelsen, svarende til minimum et medlem, i 2018.

Bestyrelsen har ikke i regnskabsåret 2016/17 arbejdet målrettet for at opfylde denne målsætning allerede nu. Bestyrelsen vil i løbet af 2017 overveje en udvidelse af bestyrelsen på den ordinære generalforsamling i 2018. Bestyrelsen vil i den forbindelse søge efter egnede kandidater til bestyrelsen, herunder egnede kvindelige kandidater.

Øvrige ledelsesniveauer i koncernen

Da TK Development A/S beskæftiger færre end 50 medarbejdere, er selskabet ikke forpligtet til at redegøre for sin politik m.v. for at øge andelen af kvinder i de øvrige ledelsesniveauer i koncernen