Revisionsudvalg

Revisionsudvalgets overordnede formål er at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen i koncernen, herunder regnskabsmæssige forhold, og overvåge, om der er etableret effektive interne kontroller og risikostyringssystemer. Herudover overvåger revisionsudvalget den lovpligtige revision og revisors uafhængighed og indstiller valg af revisor til den samlede bestyrelse.

Revisionsudvalget afholder som udgangspunkt fire møder årligt og forbereder beslutninger, der træffes i bestyrelsen.

Revisionsudvalget består af tre medlemmer af bestyrelsen og er konstitueret med Karen Mosbech som formand for revisionsudvalget, Peter Høltermand og Arne Gerlyng-Hansen.

Alle medlemmerne er uafhængige, jf. definitionen i anbefalingerne for god selskabsledelse, og medlemmer med særlige kvalifikationer.

Der henvises i øvrigt til Kommissorium for Revisionsudvalget.