Soliditetscovenant

Koncernen har over for sin hovedbankforbindelse påtaget sig på koncernniveau at opfylde en soliditet på minimum 30 %, målt ved aflæggelse af delårs- og årsrapporter. Ligeledes har ledelsen vedtaget et soliditetsmål på koncernniveau i niveauet 40 %, beregnet som egenkapital i forhold til samlede aktiver. Det er ledelsens forventning, at soliditeten vil blive reduceret successivt fra 40 % til 30 % i takt med opbyning af ejendomsporteføljen.