Vederlagsudvalg

Vederlagsudvalgets overordnede formål er at fremkomme med forslag til en vederlagspolitik for Agat Ejendomme og konkret aflønning af bestyrelse og direktion.

Udvalgets opgaver omfatter udover at fremkomme med forslag til en vederlagspolitik, herunder de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion til den samlede bestyrelses godkendelse forud for generalforsamlingens godkendelse, bl.a. at komme med forslag til bestyrelsen om vederlag til bestyrelse og direktion og sikre, at dette vederlag er i overensstemmelse med vederlagspolitikken og den pågældendes indsats. Vederlagsudvalget overvåger desuden, at oplysningerne i årsrapporten om vederlag til bestyrelse og direktion er korrekte, retvisende og fyldestgørende.

Vederlagsudvalget mødes efter behov, minimum én gang årligt, og forbereder beslutninger, der træffes i bestyrelsen.

Medlemmer: Peter Thorsen (formand), Henrik Heideby og Michael Bruhn.

Alle medlemmerne er uafhængige, jf. definitionen i anbefalingerne for god selskabsledelse.

Der henvises i øvrigt til Kommissorium for Vederlagsudvalget.