Ejendomsporteføljen

Koncernens ejendomsportefølje består overvejende af koncernens danske retail-ejendomme. Porteføljen vil, i takt med at attraktive muligheder opstår, blive udvidet med primært bolig- og kontorejendomme.

Ledelsen har en målsætning om, at porteføljen på sigt skal omfatte danske ejendomme med stabiliseret cash flow, nyopførte ejendomme med gode udlejningsmuligheder og ejendomme med mulighed for optimering og udvikling.

Ejendomsporteføljen kan ses her.