Bærende værdier

Agat Ejendomme har en række bærende værdier, som kendetegner koncernen. De udstikker rammerne for, hvordan medarbejderne i Agat Ejendomme agerer, og er værdier, som Agat Ejendommes gerne vil være kendt for.