Idégrundlag

Det er Agat Ejendommes idégrundlag at skabe værditilvækst gennem opbygning af en ejendomsportefølje i Danmark og udvikling af fast ejendom i Danmark og Sverige.

Koncernen er en udviklings- og servicevirksomhed, der har specialiseret sig i at være det resultatskabende og kreative bindeled mellem lejere, investorer, myndigheder, arkitekter, entreprenører og andre samarbejdspartnere.