Restaktiviteter

De væsentligste aktiviteter under koncernens restaktiviteter består af to grunde i Polen og en grund i Letland. Grundene ønskes afhændet snarest muligt.