Restaktiviteter

Koncernens restaktiviteter omfatter aktiviteterne uden for Danmark, dog med undtagelse af shoppingcentret Galeria Sandecja i Nowy Sącz, Polen, der indgår i koncernens ejendomsportefølje.

Væsentlige restaktiviteter kan ses her.

Strategien for koncernens restaktiviteter

Koncernens restaktiviteter søges solgt, når markedsforholdene tillader det.