Restaktiviteter

Koncernens resterende danske grunde indgår fra 1. februar 2023 i Restaktiviter, idet Development er ophørt som særskilt forretningsområde.

De væsentligste aktiviteter under koncernens restaktiviteter består af herefter af fem danske grunde, to grunde i Polen og en grund i Letland. Agat Ejendomme ønsker, at de resterende grunde sælges, enten ved salg af byggeretter/grunde eller ved salg af ejerandele i joint ventures.