Restaktiviteter

Koncernens restaktiviteter omfatter aktiviteterne uden for Danmark og Sverige, dog med undtagelse af shoppingcentret Galeria Sandecja i Nowy Sącz, Polen, der indgår i koncernens ejendomsportefølje.   

Restaktiviteterne kan ses her.

Strategien for koncernens restaktiviteter

Koncernens restaktiviteter søges solgt, når markedsforholdene tillader det ud fra almindeligt godt købmandskab.

Nettoprovenuet herfra vil blive udloddet til selskabets aktionærer.