Ejendomsportefølje

Koncernens ejendomsportefølje består overvejende af koncernens danske retail-ejendomme. Porteføljen vil i takt med at attraktive muligheder opstår blive udvidet med primært bolig- og kontorejendomme.

se porteføljen

Development

Forretningsområdet development omfatter udvikling af fast ejendom i Danmark. Udviklingsaktiviteterne koncentrerer sig om boligbyggeri, retailpark-projekter og projekter med et mix af boliger og retail. Projekterne sælges til investor, sælges detail eller bliver optaget i selskabets ejendomsportefølje.

se porteføljen