Disclaimer

Disclaimer

Dette website er tænkt som en introduktion til aktiviteterne i Agat Ejendomme A/S, dets datterselskaber og associerede selskaber. Læs venligst bestemmelserne i denne disclaimer og retningslinjerne for behandling af personoplysninger, inden dette website anvendes. Anvendelsen af websitet forudsætter accept af vilkårene i denne disclaimer samt retningslinjerne for behandling af personoplysninger.

Almindelig ansvarsfraskrivelse

Dette website er oprettet i henhold til dansk lovgivning. Der træffes passende forholdsregler for at sikre, at oplysningerne på websitet er nøjagtige og opdaterede. Agat Ejendomme A/S giver dog ingen garantier med hensyn til nøjagtigheden, rækkefølgen, aktualiteten eller fuldstændigheden af oplysningerne på dette website og kan ophøre med at give offentlig adgang til websitet uden forudgående varsel. Oplysningerne på dette website tjener kun til almindelig orientering og kan ikke betragtes som rådgivning eller anbefalinger, der skal følges uden direkte drøftelser med Agat Ejendomme A/S. Agat Ejendomme A/S har ingen kontrol med eller relation til og har ikke godkendt indholdet af links til dette website.

Agat Ejendomme hæfter ikke for nogen form for direkte eller indirekte tab, afledte tab eller følgeskader, der opstår i forbindelse med adgang til, anvendelse af eller handlinger i tillid til indholdet på dette website eller links til dette website, uanset om indholdet er nøjagtigt eller fuldstændigt eller ej, og Agat Ejendomme A/S betaler ingen form for bod eller skadeserstatning for tab eller personskader på grund af adgang til, anvendelse af eller handlinger i tillid til indholdet af dette website eller links til dette.

Denne disclaimer og indholdet af websitet er udelukkende underlagt dansk lovgivning, idet der ikke tages hensyn til internationale privatretlige bestemmelser. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med eller som følge af denne disclaimer og retningslinjerne for behandling af personoplysninger skal i mangel af en mindelig løsning alene afgøres af de danske retter i København.

Retningslinjer af personoplysninger

Registreringsformularerne på dette website forudsætter, at brugerne giver os deres kontaktoplysninger (som f.eks. navn, postadresse og email-adresse). Vi anvender oplysninger fra registreringsformularen til at sende brugerne oplysninger om vores virksomhed eller som led i vores ansættelsesprocedure. Oplysningerne vil ikke blive videregivet eller solgt til tredjemand uden for Agat-koncernen.

Personoplysninger indhentes kun som led i registreringsprocessen. Email-adresser anvendes kun til at udsende ønskede oplysninger eller som led i vores ansættelsesprocedure. Dette website indeholder links til andre websites. Agat Ejendomme A/S har intet ansvar for behandlingen af personoplysninger eller indholdet på sådanne andre websites.

Henvendelser til Agat Ejendomme A/S

Kontakt venligst Agat Ejendomme A/S, såfremt du har spørgsmål vedrørende retningslinjerne for behandling af personoplysninger, funktionerne på eller anvendelsen af dette website.