Arne Gerlyng-Hansen

Arne Gerlyng-Hansen

Født 1956
Indtrådt i bestyrelsen i 2013
Valgperiode udløber april 2024

Beholdning af aktier i Agat Ejendomme: 303.253 stk.

Uddannelse

1981            Cand.jur. fra Københavns Universitet
1984            Advokat

Beskæftigelse

1981-1983  Advokaterne Amaliegade 4, København K
1983-2004  Nielsen Nørager Advokatkontor, Frederiksberggade 16, København K
1985-1992  Manuduktør og ekstern lektor i obligationsret ved Københavns Universitet
2004-          Adm. direktør, Harald Nyborg A/S

Særlige kompetencer

Detailhandel, juridiske forhold, ledelse og forretningsudvikling.

Nedenstående oplysninger er pr. 28. marts 2023.

Direktionshverv

Arpema ApS
Arpema Holding ApS
Barnaby Finans Komplementar ApS
Harald Nyborg A/S (og 15 datterselskaber)
Skerris Holding A/S

Bestyrelsesformand

Et datterselskab til Harald Nyborg A/S
Habro Holding ApS (og fire datterselskaber)
K/S Barnaby Invest
SH Installation A/S

Bestyrelsesmedlem

34 datterselskaber til Harald Nyborg A/S
Barnaby Finans P/S
Skerris Holding A/S

Ledelsesudvalg og øvrige tillidshverv

Medlem af Sydbanks repræsentantskab og Lokalråd Fyn
Medlem af Detailhandelsudvalget under Dansk Erhverv.

Arne Gerlyng-Hansen anses som et uafhængigt medlem af bestyrelsen.