Arne Gerlyng-Hansen

Arne Gerlyng-Hansen

Født 1956
Indtrådt i bestyrelsen i 2013
Valgperiode udløber april 2020

Beholdning af aktier i Agat Ejendomme : 254.533 stk.

Uddannelse

1981            Cand.jur. fra Københavns Universitet
1984            Advokat

Beskæftigelse

1981-1983  Advokaterne Amaliegade 4, København K
1983-2004  Nielsen Nørager Advokatkontor, Frederiksberggade 16, København K
1985-1992  Manuduktør og ekstern lektor i obligationsret ved Københavns Universitet
2004-          Administrerende direktør, Harald Nyborg A/S

Særlige kompetencer

Detailhandel, juridiske forhold, ledelse og forretningsudvikling.
Nedenstående oplysninger er pr. 29. marts 2019.

Direktionshverv

Arpema ApS
Arpema Holding ApS
Harald Nyborg A/S (og 15 datterselskaber)
Skerris Holding A/S

Bestyrelsesformand

Et datterselskab til Harald Nyborg A/S
Habro Holding ApS (og fire datterselskaber)

Bestyrelsesmedlem

34 datterselskaber til Harald Nyborg A/S
Skerris Holding A/S

Ledelsesudvalg og øvrige tillidshverv

Medlem af Sydbanks repræsentantskab og Lokalråd Fyn
Medlem af Detailhandelsudvalget under Dansk Erhverv.
Arne Gerlyng-Hansen anses som et uafhængigt medlem af bestyrelsen.