Forretningsområdet development har de seneste år omfattet udvikling af fast ejendom i Danmark.

Bestyrelsen ønsker størst muligt fokus på ejendomsporteføljen og har derfor besluttet at udvikling af nye projekter fremadrettet alene vil være i form af value-add på eksisterende aktiver eller udnyttelse og udvikling af grunde, som koncernen allerede ejer.

Agat Ejendomme har ingen projekter under opførelse, idet de solgte projekter alle er færdigopført og afleveret til køberne heraf.

Koncernens resterende grunde indgår fra 1. februar 2023 i Restaktiviteter, hvorefter Development ophører som særskilt forretningsområde.