Ledelsens beholdninger

Bestyrelse

Peter Thorsen, formand

Henrik Heideby, næstformand

Arne Gerlyng-Hansen

Michael Bruhn

Karen Mosbech

 

Direktion

Robert Andersen, adm. direktør

Vivi Sørensen, økonomidirektør

Stk. aktier

18.354.958

150.000

303.253

0

13.655

 

Stk. aktier

1.133.489

10.935