Ledelsens beholdninger

Bestyrelse

Peter Thorsen, formand

Peter Høltermand, næstformand

Arne Gerlyng-Hansen

Karen Mosbech

 

Direktion

Robert Andersen, adm. direktør

Vivi Sørensen, økonomidirektør

Stk. aktier

18.354.958

0

303.253

22.337

 

Stk. aktier

1.133.489

10.935