Robert Andersen

Robert Andersen

Adm. direktør / CEO

Født april 1965
Direktør i Agat Ejendomme A/S siden 2002. Administrerende direktør siden juli 2019 og bestyrelsesmedlem i Agat Ejendomme A/S siden 10. november 2023

Beholdning af aktier i Agat Ejendomme : 1.133.489 stk.

 

Nedenstående oplysninger er pr. 19. marts 2024.

Direktionshverv

BROEN Shopping A/S*
Kommanditaktieselskabet Østre Havn *
Sporbyen Komplementarselskab ApS*
Jacoline ApS
Palma Ejendomme ApS.

Bestyrelsesformand

SC Administration A/S*
SporbyenScandia P/S*
SporbyenScandia 3 P/S*
SporbyenScandia Byggefelt ÆØÅ P/S*

Bestyrelsesmedlem

BROEN Shopping A/S*
Kommanditaktieselskabet Østre Havn*
Østre Havn Aalborg ApS*
Palma Ejendomme ApS

Ledelsesudvalg og øvrige tillidshverv

Ingen

 

(*) Selskaberne indgår i Agat Ejendomme-koncernen og ejes delvist direkte eller indirekte af Agat Ejendomme A/S.