Robert Andersen

Robert Andersen

Adm. direktør / CEO

Født april 1965
Direktør i Agat Ejendomme A/S siden 2002

Beholdning af aktier i Agat Ejendomme : 1.113.489 stk.

Nedenstående oplysninger er pr. 24. marts 2020.

Direktionshverv

Amerika Plads C P/S*
BROEN Shopping A/S*
Kommanditaktieselskabet Danlink-Udvikling*
Komplementarselskabet Amerika Plads C ApS*
Komplementarselskabet DLU ApS*; Ringsted Outlet Center P/S*
Ringsted Retail Company ApS*
Sporbyen Komplementarselskab ApS*
SPV Ringsted ApS*
Tovværksgrunden ApS*
Jacoline ApS
PE Skagen ApS

Bestyrelsesformand

Komplementarselskabet Østre Havnepark 12, 9000 Aalborg ApS*;
SporbyenScandia P/S*
SporbyenScandia 3 P/S*
SporbyenScandia 4 P/S*
SporbyenScandia Byggefelt U P/S*
Step Re CSP Invest I A/S*
Østre Havnepark 12, 9000 Aalborg P/S*

Bestyrelsesmedlem

BROEN Shopping A/S*
Euro Mall Ventures S.à r.l.*
Kommanditaktieselskabet Danlink-Udvikling*
Kommanditaktieselskabet Østre Havn*
Komplementarselskabet DLU ApS*
Ringsted Outlet Center P/S*
Ringsted Retail Company ApS*
SPV Ringsted ApS*
Tovværksgrunden ApS*
Østre Havn Aalborg ApS*
PE Skagen ApS

Ledelsesudvalg og øvrige tillidshverv

Ingen

 

(*) Selskaberne indgår i Agat Ejendomme-koncernen og ejes delvist direkte eller indirekte af Agat Ejendomme A/S.