Robert Andersen

Robert Andersen

Administrerende direktør / CEO

Født april 1965
Direktør i Agat Ejendomme A/S siden 2002

Beholdning af aktier i Agat Ejendomme : 666.667 stk.

Nedenstående oplysninger er pr. 29. marts 2019.

Direktionshverv

Amerika Plads C P/S (*)
BROEN Shopping A/S (*)
Kommanditaktieselskabet Danlink-Udvikling (*)
Komplementarselskabet Amerika Plads C ApS (*)
Komplementarselskabet DLU ApS (*)
Ringsted Outlet Center P/S (*)
Ringsted Retail Company ApS (*)
Sporbyen Komplementarselskab ApS (*)
Sporbyen Scandia 6 ApS (*)
SPV Ringsted ApS (*)
Jacoline ApS
Palma Ejendomme A/S
PE Skagen ApS

Bestyrelsesformand

Step Re CSP Invest I A/S (*)

Bestyrelsesmedlem

Euro Mall Ventures S.à r.l. (*)
Kommanditaktieselskabet Danlink-Udvikling (*)
Kommanditaktieselskabet Østre Havn (*)
Komplementarselskabet DLU ApS (*)
Ringsted Outlet Center P/S (*)
Ringsted Retail Company ApS (*)
SporbyenScandia P/S (*)
SporbyenScandia 1 P/S (*)
SporbyenScandia 3 P/S (*)
SporbyenScandia 4 P/S (*)
SporbyenScandia 5 P/S (*)
SporbyenScandia Byggefelt U P/S (*)
SporbyenScandia Byggefelt RS P/S (*)
SPV Ringsted ApS (*)
Østre Havn Aalborg ApS (*)
Palma Ejendomme A/S
PE Skagen ApS

Ledelsesudvalg og øvrige tillidshverv

Ingen

 

(*) Selskaberne indgår i Agat Ejendomme-koncernen og ejes delvist direkte eller indirekte af Agat Ejendomme A/S.